دوره متوسطه اول دخترانه - کاشمر
امروز    ساعت:
ویژه ها
Untitled 2
نظر سنجی
آموزشگاه در یک نگاه
باز گشایی مدارس اين مطلب تاکنون 275 بار مطالعه شده است
بر گزاری جشن بازگشایی مدارس مقارن باهفته دفاع مقدس
برگزاری جشن دهه کرامت اين مطلب تاکنون 261 بار مطالعه شده است
بر گزاری مراسم جشن میلاد در هفته دهه کرامت
گزارش فعالیتهای پرورشی بهمن ماه 91-90 اين مطلب تاکنون 284 بار مطالعه شده است
فعا لیتهای انجام شده در بهمن ماه
گزارش پرورشی دی ماه سال 91-90 اين مطلب تاکنون 277 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیتهای انجام شده در دی ماه
گزارش فعا لیتهای پرورشی آذرماه 91-90 اين مطلب تاکنون 281 بار مطالعه شده است
گزارش فعا لیتهای انجام شده درآذر ماه
فعالیتهای پرورشی آبان ماه 91-90 اين مطلب تاکنون 310 بار مطالعه شده است
گزارش فعا لیتهای انجام شده در آبان ماه
فعالیتهای پرورشی مهر ماه سال 91-90 اين مطلب تاکنون 489 بار مطالعه شده است
گزارش فعا لیتهای انجام شده در مهر ماه
گزارشات برنامه های اجرا شده در مهر آبان آذر دی اين مطلب تاکنون 305 بار مطالعه شده است
فعالیتهای پرورشی
گزارش بهمن ماه 87/88 اين مطلب تاکنون 662 بار مطالعه شده است
برنامه های اجرا شده در آموزشگاه
گزارشات مهر ماه88-87 اين مطلب تاکنون 575 بار مطالعه شده است
برنامه های اجرا شده در مهر ماه
برنامه های آذر ماه 87-88 اين مطلب تاکنون 478 بار مطالعه شده است
آماده سازی جهت محرم و دهه فجر
فعالیت های بهمن ماه اين مطلب تاکنون 419 بار مطالعه شده است
**
برنامه های دی ماه87-88 اين مطلب تاکنون 431 بار مطالعه شده است
**
برنامه های اجرایی ابان ماه87-88 اين مطلب تاکنون 572 بار مطالعه شده است
*
برنامه ها ی اغاز سال تحصیلی اين مطلب تاکنون 450 بار مطالعه شده است
**
مراسم خاص هفته کتاب در آبان ماه اين مطلب تاکنون 423 بار مطالعه شده است
**

اين سايت تا كنون 378923 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد